ACS

Svetovanje zaposlenim


Pred vami je Aplikacija za spremljanje dejavnosti svetovanja za zaposlene.


Aplikacija je namenjena svetovalcem iz organizacij v konzorcijih, izbranih na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.


Dostop do aplikacije imajo svetovalci z veljavnim uporabniškim imenom in geslom.







MIZŠ
ACS
ESS